HSM |

DREAM & LIFE

Tel: 1(604)558-8900     info@hsmnetwork.com
English     한국어     Tiếng Việt     中文
About     Định cư Mỹ     Định cư Canada     Định cư các nước khác     Cập nhật tin tức     Liên hệ

Định cư Mỹ

EB -3 (lao động phổ thông) là chương trình được thiết kế cho những người lao động không có tay nghề, có ít hơn 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm, cho những công việc không phải tạm thời hoặc mùa vụ.

HSM Services hỗ trợ khách hàng lựa chọn nhà tuyển dụng lao động an toàn và cung cấp các dịch vụ pháp lý. 

Các công việc hiện có tại HSM:
Liên lạc để biết thêm chi tiết:
Grace Nguyen           gracen@hsmnetwork.com           Tel 1.604.420.9600 ext 217          Fax 1.604.420.9353